بنگاه - نمایشگاه مجازی کامیون و خودرو
نمایشگاه کامیون ماموت نیشابور
(0)

درباره ما
نمایشگاه کامیون ماموت (نیشابور) حاج محمد جلال ابادی و پسران 09153514594 09157788086 09157788087 09157788088

مدیریت
حاج محمد جلال ابادی و پسران

شماره های تماس
09155519330

آدرس
نیشابور پل هوایی به طرف شهر فیروزه کیلومتر یک (جاده فولاد)سمت راست
نظرات
آگهی های فعال