بررسی مدل های مختلف ال ۹۰

خودرو های خارجی زیادی در بازار کشور حضور دارند و بسیاری از آن ها تا حد زیادی بومی سازی شده و در داخل کشور تولید می شود. ال ۹۰ یا تندر ۹۰ را می توان یکی از قدیمی ترین این خودرو ها دانست که حضور آن در ایران به چیزی حدود ۱۲ سال پیش باز …

ادامه مطلب